Agile coaching & consultancy

ShftCtrl helpt jouw organisatie met het realiseren van zelforganiserend samenwerken op alle organisatieniveaus. We zijn jouw partner in Agile en helpen bij het kiezen en toepassen van de beste aanpak. We leveren maatwerk.

Onze aanpak

ShftCtrl benadert agile multidisciplinair: vanuit gedrags- en bedrijfskundig perspectief managen we samen met jou de verandering. Door middel van ShftCtrl Consultancy.

We faciliteren samen met jou de gehele verandering naar agile samenwerken. Van de introductie en optimalisatie van agile tot het toepassen van Scaled Agile.

ShftCtrl heeft alle benodigde Agile expertises aan boord. We zijn hiervoor gecertificeerd door Scrum.org en Scaled Agile (SAFe). Door onze ervaring binnen HR, Project- en Programmamanagement, Marketing, IT en Finance komen we snel tot de kern. ShftCtrl heeft gecertificeerde Scrum Masters, Agile Coaches, Transformatie Experts en Product Owners.

Hoe doen we dit?

Door onze focus op het realiseren van de agile cultuur, transformationeel leiderschap en waardecreatie. De uitgangspunten hierbij zijn:

 • het realiseren van een op waardegedreven samenwerking binnen en tussen teams;
 • de Agile cultuur ontwikkelen door te focussen op de evolutie van Agile HR
 • het trainen en coachen in Agile vaardigheden
 • toepassen van een situationeel leiderschapsstijl;
 • het ontwikkelen en toepassen van het Scaled Agile framework;
 • het toepassen van metrics om continu verbeteringen mogelijk te maken.

De Agile cultuur

Het vermogen om continu te veranderen, zowel op snelheid als op schaal, is essentieel. Dit doen we door te focussen op:

 • het vermogen om te anticiperen op kansen en marktontwikkelingen;
 • het laagdrempelig maken van initiatieven, experimenten en innovaties;
 • het behouden en aantrekken van talent met een sterke motivatie;
 • het vermogen om de nieuwe manier van samenwerken zelf te kunnen ontwikkelen;
 • erkenning en waardering vanuit de organisatie gericht op het versterken van intrinsieke motivatie die de klassieke hiërarchische benadering overstijgt;
 • een nieuwe effectieve manier om het werk samen te prioriteren en coördineren;
 • het besparen van kosten; door kennis en kunde daar waar nodig samen te laten werken.

Het creëren van autonomie en waarde

ShftCtrl richt zich binnen jouw organisatie op het activeren van teamautonomie.
Dit doen we door:

 • de persoonlijke aanpak en multidisciplinaire kennis en kunde;
 • de focus op het creëren van een passende agile cultuur;
 • het inbrengen van best practices om de efficiëntie en kwaliteit van de transformatie te verbeteren;
 • de focus op teamdynamiek;
 • het faciliteren van het management in het toepassen van transformationeel leiderschap;
 • het trainen van stakeholders door deze wegwijs te maken in de agile manier van werken.

Waarom Agile?

Vandaag de dag moeten organisaties steeds meer, sneller en tegen een hoge kwaliteit leveren om succesvol te kunnen blijven.

Het koppelen van alle activiteiten, op zowel als team- en strategisch niveau, is hiervoor vereist. Op deze manier kan worden voldaan aan de toenemende klantwensen.

Door afscheid te nemen van de traditionele manier van samenwerken, met diens kenmerkende tijdrovende vergaderingen en overkill aan regels en processen, ontstaat een verhoogde effectiviteit en relevantie van het werk dat opgeleverd wordt. In andere woorden: de algehele prestatie van de organisatie neemt toe.

Ook samenwerken?

Zet hier de eerste stap *klik*

MatthijsConsultancy