Digitaal samenwerken

De transformatie naar tijd en plaats onafhankelijk samenwerken

Inhoud

Wat we doen

Praktische info

Inhoud

In zeer korte tijd heeft tijd en plaats onafhankelijk werken een vlucht gemaakt. Het maakt meer dan ooit onlosmakelijk deel uit van onze nieuwe werkomgeving. Het is voor velen de nieuwe werkelijkheid geworden.

Maar hoe richt je dit in? Wat moet er geregeld worden voor jouw organisatie en team om optimaal te (blijven) samenwerken? Welke processen gaan er veranderen? Wat betekent dit voor het leiderschap?

Als hier onvoldoende bij stil wordt gestaan dan kan dit tot praktische problemen leiden. Van mentale overbelasting tot het maken van ineffectieve keuzes. Dit laatste kan bijvoorbeeld leiden tot een onnodige toename van de personeelskosten.

Deze welzijn gerelateerde risico’s kunnen, als gevolg van het werken op afstand, worden voorkomen. Zelforganisatie en intrinsieke motivatie vormen hierbij de basis. Door juist te focussen op tijd en plaats onafhankelijk samenwerken, krijgen plezier, kwaliteit en relevantie meer ruimte.

Door het digitaal samenwerken verandert de rol van het leiderschap. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om juist meer nadruk te leggen op de check-in en check-out momenten. Hoe kun je bijvoorbeeld als manager de intrinsieke motivatie op afstand faciliteren? En andersom: heb je zelf voldoende scherp wat voor begeleiding je nodig hebt van jouw leidinggevende?

Het is duidelijk dat sprake is van een behoorlijke impact op de “oude” manier van werken. De stap van alléén op kantoor werken naar effectief digitaal samenwerken is niet zomaar gezet. Deze vergt energie en aandacht.

Vanuit ShftCtrl begeleiden we teams naar de nieuwe manier van werken of dit nu op kantoor, vanuit een remote locatie of een hybride variant is. Er zijn genoeg kansen.

Wat we doen

  • Samen stemmen we teams af op digitaal samenwerken. Zoals het herijken van de teamdoelstellingen, teamrollen, team manifest etc;
  • Op basis van onze best practices coachen en begeleiden we de remote teamsessies;
  • We introduceren de structuur voor samenwerken nieuwe stijl. Vervolgens richten we remote bijeenkomsten in en creëren we nieuwe en relevante rituelen;
  • We trainen het team en de stakeholders. Van hoe een call op te zetten en begeleiden tot het motiveren van elkaar.
  • We creëren transparantie zodat de teamleden elkaar optimaal elkaar kunnen versterken.
  • We inventariseren wat ontbreekt als we elkaar niet vaak meer op kantoor zien. Vervolgens bepalen we samen welke acties nodig zijn om dit op te lossen;
  • We zorgen er voor dat de online communicatie tooling optimaal wordt gebruikt. Daar waar relevant helpen we met de introductie van nieuwe tooling.

Praktische informatie

Duur: ca. 4-6 weken
Investering: ca. 10-15 team meetings
Coaching: 5-10 dagen. Dit is een combinatie van coaching on the job en theorie.
Kosten: € 1.195,- Excl. BTW (per deelnemer)

ElwinDigitaal Samenwerken