Strategisch Programma Verandermanagement

Inhoud

Resultaat

Doelgroep

Programma

Praktische info

Inhoud

Wil je als leiderschapsteam zelf de wendbaarheid van je organisatie kunnen verhogen? Het doel van dit programma is om leiders en veranderexperts te equiperen verandering als constante factor in organisaties te kunnen benaderen.

Dit programma van ShftCtrl maakt het mogelijk om zelf een wendbare organisatie te creëren en behouden. Centraal staat het zelf kunnen voeren van de regie. Dit doen we door het design en de relevantie methodiek(en) te koppelen aan organisatievraagstukken. De situationele vertaling van problematiek, analyse en oplossing benaderen we fundamenteel. Zodoende kunnen we verandering een blijvend onderdeel van je organisatie te kunnen maken.

De eerste module bestaat uit het leren toepassen van emergente strategieën. Dit maakt het mogelijk om binnen een onvoorspelbaardere omgeving strategieën te ontwikkelen en aan te passen.

De tweede module is een beschouwing van het speelveld. De toepassingsrichtingen van wendbaar leiderschap en samenwerken staan hier centraal.

In de derde module gaan we aan de slag met operationalisatie van de eerste twee modules. We gaan hier aan de slag met het activeren van wendbaar leiderschap. Vanuit een integrale benadering banderen we de oplossingsrichting in samenwerking met de verschillende afdelingen.

Resultaat

Het resultaat van dit programma is dat leiderschapsteams actuele veranderingen sneller kunnen vertalen in relevante strategische kansen. En deze vervolgens integraal, samen met de organisatie, snel en effectief toe kunnen passen.

Doelgroep

Deze training is ontwikkeld voor leiderschapsteams en veranderkundige experts.

Programma

We gaan in op de theorie, actualiteiten en recente inzichten. Vervolgens gaan we aan de slag met bewustwordingsactiviteiten gevolgd door een aantal workshops om jouw inzichten in de praktijk te kunnen brengen. Zodoende bieden we je handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Praktische informatie

  • Vraagstuk behoefte en wensen in kaart brengen: intakes (online)
  • Emergente strategieën en toekomstbestendig innoveren (2 dagdelen)
  • Reflectie op de praktijk: intervisie (1 dagdeel)
  • Wendbaar samenwerken: zelf je speelveld ontwikkelen (2 dagdelen)
  • Wendbaar leiderschap: anderen motiveren zelf in beweging te komen (2 dagdelen)
  • Presentaties: inzichten en resultaten (2 dagdelen)
Job van ZandvoortStrategisch Programma Verandermanagement