EHBO bij innovaties zoals A.I.? Creëer wendbaarheid.

by Job van Zandvoort on januari 18, 2023

Disclaimer: dit artikel is niet – ik herhaal niet – geschreven door A.I. Het kan dus zijn dat het niet perfect is 😉.

Hybride werken, Artificial Intelligence én ook nog eens een multi-generationele workforce managen mét een forse schaarste aan beschikbaar talent? Ga er maar eens aan staan.

Dergelijke uitingen zijn inmiddels, hoe vreemd ze ook klinken, in de toekomst niet meer uit te sluiten (en te verifiëren). Een paradigmaverschuiving is aanstaande. 

Inmiddels merken we dat de behoefte om tijdig en effectief innovaties te creëren en te adopteren toeneemt. Zo zien we bij teams bijvoorbeeld een toename van behoefte aan development activiteiten. De conclusie tot dusver? Innovaties zijn inmiddels ‘all over the place’. En dat gaat spoedig nog meer verandering brengen. 

Dit gaat voor veel organisaties de komende jaren dé voornaamste uitdaging zijn. De vraag is daarbij hoe de wendbaarheid tijdig kan worden verhoogd. Hier zijn we als consultants niet voor niets nu al dagelijks bij betrokken. 

Mckinsey heeft hier recent een aardig artikel over gepubliceerd. Dit weet de kern aardig te raken. 

Zo hebben diverse CHRO’s aangegeven in dit artikel dat HR (human resources) een belangrijke rol in de veranderingen moet gaan spelen. 

Nu kan ik me goed voorstellen dat het HR-leiderschap dit graag wil realiseren vanuit HR. Hoe mooi deze ambitie ook klinkt, alleen veranderen vanuit HR gaat niet voldoende zijn. Dit vereist een brede coalitie binnen organisaties. 

Daarnaast is de vraag of de huidige HR-professionals voldoende hiertoe geëquipeerd zijn. De wil om te starten met het accumuleren van deze kennis en kunde zien we gelukkig al wel ontstaan.

Waar kun je nu al mee starten?
Een van de meest in het oog springende adviezen is om als organisatie tijdig alle relevante en beschikbare middelen te kunnen alloceren (de essentie van wendbaarheid). 

Om dit te kunnen bewerkstelligen is een van de adviezen van Mckinsey om als organisatie tijdig de principes van modern samenwerken te omarmen. 

Een soloactie binnen organisaties op zichzelf is een goed begin maar er is dus meer nodig om de verandering effectief en blijvend te kunnen laten zijn. Iedere organisatie zal uiteindelijk moeten streven naar een manier van samenwerken die echt aansluit op de identiteit van de organisatie. 

Er is dus geen one size fits all. Maatwerk is het devies om te komen tot de ultieme wendbare organisatie. 

Zie voor meer achtergrond de link naar het artikel:


https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/hrs-new-operating-model
Job van ZandvoortEHBO bij innovaties zoals A.I.? Creëer wendbaarheid.