Heeft jouw organisatie al een Chief Agile Officer?

by Job van Zandvoort on oktober 4, 2019

Denkt jouw organisatie er over na om te starten met Agile of is deze al gestart met Agile? In dat geval: van harte gefeliciteerd! Dit is een bewonderenswaardig besluit omdat dit voor veel organisaties wordt ervaren als een sprong in het diepe. Enige aarzeling om te starten met Agile is verklaarbaar omdat de Agile manier werken een behoorlijke impact op heeft de organisatiecultuur.

Als Agile Consultant merk ik dat tijdens en na de Agile implementatiefase vaak nieuwe inzichten, vragen en behoeften vanuit de praktijk ontstaan. Ook op het gebied gerelateerd aan Human Resources. Van het zelf toekennen van verlofdagen en recruitment door het team zelf tot het zelf (financieel) waarderen van de prestatie van de individuele teamleden.

Alle zijn voorbeelden van kansen om de teamautonomie te versterken. Het uitgangspunt van een retrospective (evaluatie) blijft hierdoor op het gebied van gedragsoptimalisatie vaak onvoldoende benut. Dergelijke activiteiten kunnen prima naar teams worden gedecentraliseerd om vervolgens de bevlogenheid ten goede te kunnen komen.

‘Culture eats strategy’ niet voor niets ‘for breakfast’; het versterken van de Agile cultuur is cruciaal voor het slagen van Agile transformaties. Agile is immers een mindset waarbinnen menselijk gedrag en bijbehorende waarden tot de kern behoren. 

Om deze reden is mijn hypothese dat de perceptie van de Agile cultuur in grote mate bepaald wordt door de wijze van sturing op menselijk gedrag binnen organisaties. Met andere woorden: als dergelijke Human Resources activiteiten niet worden gedecentraliseerd dan komt dat Agile transformaties niet ten goede. En kan een Agile team als gevolg minder effectief worden. Een kostbare aangelegenheid.

Een vast Agile aanspreekpunt of Agile expert team kan helpen om dergelijke blokkades op te heffen. Zoals bijvoorbeeld de introductie van de functie van Chief Agile Officer. De focus op Agile binnen alle niveaus van de organisatie vanuit deze rol helpt bij het creëren, behouden en stimuleren van de Agile cultuur. Een revolutionaire verandering als Agile verdient immers centrale regie binnen Agile organisaties.

Job van ZandvoortHeeft jouw organisatie al een Chief Agile Officer?