Hoe gaat onze werkomgeving er uit zien na het Coronavirus? Blijkt het straks een Pauze- of Resetknop te zijn geweest?

by Job van Zandvoort on maart 29, 2020

Er zal veel gaan veranderen. Evolutie is immers nodig om levensvatbaar te kunnen blijven. De sleutel hiertoe is ons aanpassingsvermogen. Dit geldt ook voor organisaties. In zowel heden als toekomst is een organisatie constant bezig om succesvol te blijven. Business as usual. 

De geschiedenis leert ons dat ingrijpende gebeurtenissen ons dagelijks leven fundamenteel kunnen veranderen. Interessant is daarom de vraag óf en wát er gaat veranderen.

De verandering zal zich onder andere gaan richten op de balans tussen werken in teams vanuit kantoor en huis. Deze verdeling was bij veel organisaties voor het Coronavirus vaak suboptimaal. Zo werd bijvoorbeeld nog te veel op kantoor vergaderd om het vergaderen. Onnodig en tijdrovend.

Daarnaast suggereert de term ‘afstandswerken‘ dat er een zekere afstand is: een negatieve connotatie. Terwijl dit helemaal niet het geval hoeft te zijn. Inmiddels zijn de afgelopen jaren verschillende nieuwe inzichten ontstaan.

Zo weten we inmiddels dat de mate waarin een team in staat is om zich aan te passen grotendeels wordt bepaald door de mate van ambidexteriteit. Dit houdt in dat een team enerzijds formele basisregels nodig heeft voor de wijze van samenwerken en anderzijds ruimte moet creëren voor sociale rituelen. De mix tussen beide is uiteindelijk bepalend voor het succes van een organisatie. Dit geldt ten aanzien van productie vandaag de dag als voor de lange termijn: het innovatieve vermogen. 

Door het Coronavirus is de balans tussen beide extra zoek. De sociale interactie is beperkt omdat we momenteel fysiek niet op kantoor zijn. De ideale situatie is juist een mix tussen beide. Maar hoe dit in balans te brengen?

Allereerst is een beperkte set aan regels, gebaseerd op vertrouwen, nodig voor teams om organisatorische vrijheden te realiseren. Hierdoor kunnen teams vanuit intrinsieke motivatie handelen, ongeacht de locatie. Ik verwacht dat hierdoor de nadruk binnen de kantooromgeving straks nog meer zal komen te liggen op de primaire ontmoetingsplek van teams.

Maar wordt het de Pauze- of Resetknop? De Resetknop. Omdat ik verwacht dat het Coronavirus veranderingen binnen organisaties op termijn juist in een stroomversnelling zal gaan brengen.

Zo hebben we het nu bijvoorbeeld nog over thuiswerken maar straks maakt het echt niet meer uit vanuit waar je precies werkt. Werktijden? Dat mogen teams zelf gaan bepalen. Dergelijke formele regels zullen immers minder relevant gaan worden.

Thuiswerken wordt iets van vroeger, een verouderde benaming. Het gaat er straks veel meer om hoe je als team samenwerkt. En de regels? Die gaan de teams straks echt grotendeels zelf bepalen.

Na het Coronavirus zal het zwaartepunt nog meer komen te liggen op kennisdeling, de juiste mensen, innovaties en het vermogen om samen te werken.

Kortom: het versterken van het werken in teams komt centraal te staan, ongeacht de locatie. Hierdoor neemt het aanpassingsvermogen steeds verder toe. Evolutie.

Wanneer begint de transformatie binnen jouw organisatie?

Job van ZandvoortHoe gaat onze werkomgeving er uit zien na het Coronavirus? Blijkt het straks een Pauze- of Resetknop te zijn geweest?