Over ShftCtrl

Vanuit onze passie voor verandering hebben wij, Matthijs Dinkla, Elwin van Riel en Job van Zandvoort, ShftCtrl opgericht.

De combinatie van expertises HRM, Verandermanagement en Agile bleken in de praktijk een vereiste voor zelforganisatie. Door onze expertise te bundelen werd het mogelijk om deze visie vanuit ShftCtrl door middel van Agile Consultancy en ShftCtrl Trainingen integraal te realiseren.

ShftCtrl is tot stand gekomen omdat het ons in de praktijk op viel dat de meeste veranderingen vaak centraal, instrumenteel en procesmatig tot stand komen. Met onbedoelde negatieve effecten op de cultuur.

Maar ook door de wijze van invulling van het leiderschap zelf. De stijl bleef vaak na de organisatieverandering ongewijzigd. Ook teams bleven nadien zelfs nog op dezelfde manier samenwerken. Tot slot merkten we in de praktijk dat de verleiding om organisatieveranderingen alleen op de organisatiestructuur te richten niet de gewenste duurzame lange termijn veranderingen oplevert.

De focus op de manier van samenwerken, de wijze van leiderschap en de cultuur biedt een ideale adoptie van de verandering. Deze integrale benadering van ShftCtrl geeft een veel effectieve verandering dan de klassieke benadering. Daarnaast bleek dat ruimte voor decentrale invulling, op teamniveau, veel sneller de gewenste resultaten bracht.

We richten ons vanuit Consultancy en Trainingen op de mate van zelforganisatie (Agile) door:

  1. de focus op het faciliteren van gedrag (Human Resources Management)
  2. de kwaliteit van het begeleiden van transformaties (Verandermanagement).

Door onze krachten te bundelen in ShftCtrl wordt een duurzame ofwel blijvende verandering mogelijk gemaakt. Onze visie is terug te vinden in alle diensten van ShftCtrl.

De diensten van ShftCtrl zijn gericht op zowel profit als non-profit sector, van individuele-, teambegeleiding en training tot het managen van Agile transformaties. Ongeacht de fase waar een organisatie zich in bevindt.

Waarom ShftCtrl?

Door samen kansen te identificeren, kennis te delen en te zorgen voor blijvende verandering binnen jouw organisatie wordt Agile duurzaam verankerd. Vanuit Cultuur, Leiderschap en (Scaled) Agile creëren we samen met jou Agile denken en werken.

ShftCtrl heeft uitgebreide ervaring met Agile, Strategisch HRM en Verandermanagement. Vanuit deze drie vakgebieden maken wij Agile verandering duurzaam. Deze multidisciplinaire combinatie van kennis en kunde maakt ShftCtrl uniek.

ShftCtrl levert Agile expertise voor ieder type organisatie, ongeacht omvang of Agile niveau. Van concept tot implementatie zorgen we samen voor blijvende verandering. Of het nu gaat om het implementeren van (Scaled) Agile, Agile Training en coaching, wij bieden de beste maatwerkoplossingen op het gebied van wendbaarheid.

JobOver ons