Training

Agile OR

Bij ShftCtrl geloven we in het creëren van waardevolle en plezierige werkomgevingen door middel van consultancy, agile trainingen en project tooling.

Ontdek hoe jij agile principes kunt toepassen in jouw organisatie en verbeter de samenwerking en efficiëntie.

Inhoud van de training

Deze training richt zich op de rol van de ondernemingsraad (OR) en zorgt voor het realiseren van partnerschap in de transitie naar modern samenwerken.

Organisaties veranderen steeds sneller vandaag de dag. Om als organisatie relevant te blijven is een aanpassing in de manier van samenwerken vereist.

Modernisering van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden ligt hieraan ten grondslag. Een belangrijke vraag is hoe je hier als ondernemingsraad (OR) aan bij kunt dragen.

De nadruk ligt in de dagelijkse praktijk vaak nog op de formele taken van de OR. Zoals bijvoorbeeld in het geval van een reorganisatie. Terwijl je als OR reorganisaties juist zo veel als mogelijk wilt voorkomen.

Maar hoe kun je als OR-team meer waarde toevoegen binnen een context van alsmaar veranderende arbeidsomstandigheden? De sleutel is participatie. Vooral niet achteraf maar vooraf en tijdens: als partner van de verandering.

De rol van de OR wordt steeds belangrijker bij organisatiewijzigingen. Te denken valt hierbij aan het stoppen en vervangen van personele beoordelingen. Maar ook de introductie van nieuwe organisatie-brede systemen ter stimulering van agile samenwerken. Zoals nieuwe overleg- en organisatiestructuren en transparantie in de beloning- en waarderingsstructuur.

Deze training helpt het OR-team daarom met het vertegenwoordigen van de personele belangen binnen een organisatie die agile samenwerkt of wil gaan werken. De sleutel hiertoe is een OR-team dat partner van de blijvende verandering is.

  • Ontdek nieuwe inzichten
  • Doe mee en leer bij
  • Ervaar verfrissende ideeën
Agile OR

Resultaat

  • Je leert om te adviseren op basis van kleine stapjes en helpt de organisatie met het adopteren van agile samenwerken;
  • Je leert om, in samenwerking met de stakeholders, een visie op agile te vormen en van daaruit te handelen;
  • Na het volgen van deze training voeg je als OR niet alleen waarde toe bij reactieve formele taken maar word je strategisch partner van de totale organisatie transformatie.

Programma

Evaluatie

IWe evalueren gezamenlijk de effectiviteit van de huidige situatie

Purpose OR

Samen gaan we aan de slag om de purpose van de OR te actualiseren

Agile Manifesto

Je doet kennis en inzicht in de principes van agile en het agile manifesto op

Agile HR

We gaan in op de betekenis van Agile HR en de toepassing daarvan

Visie op modern samenwerken

We helpen de OR bij het ontwikkelen van een visie op modern samenwerken

Plan van aanpak

We begeleiden de gehele ondernemingsraad bij het vertalen van de werkzaamheden naar een plan van aanpak

Doelgroep

Deze training is ontwikkeld voor ondernemingsraden. Inclusief, optioneel, deelname van relevante stakeholders zoals de afdeling HR en bestuurders.

Praktische informatie

Locatie

Utrecht, In Company

Studieduur

3 Dagdelen

Kosten

€ 1.195 Exclusief BTW, inclusief PSM-1 examen

Inschrijven

Laat ons je helpen bij blijvende verandering en wendbaarheid.